ทศชาติ

  พระชาติทั้งสิบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เรียนทุกท่าน

ผมเขียนมาเพื่อเชิญชวนท่านให้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่มอบเป็นบรรณาการล้ำค่าแก่ประเทศชาติ  วัฒนธรรม และอนาคต ในโครงการ ทศชาติ – พระชาติทั้งสิบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นผลงานที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์การแสดงบนเวที  และเป็นสังคีตศิลป์ที่ยาวที่สุดในโลก ประกอบด้วยผลงานถึง 10 เรื่องซึ่งถ่ายทอดในรูปแบบที่อลังการด้วยศิลปะนานาแขนง กล่าวคือ มหาอุปรากร  บัลเล่ต์  โอเปร่าผสมบัลเล่ต์ และอื่นๆ 

ในปี พ.ศ. 2563 โครงการทศชาติจะเป็นพื้นฐานในการนำเสนอติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน ในลักษณะวัฏจักร  และเทศกาลที่จะนำผู้สนใจวัฒนธรรม ปรัชญา ดนตรี และศิลปะ จากทั่วโลกให้เดินทางมาชม  นอกจากนั้น  ยังเปิดโอกาสให้นักร้อง นักเต้น ศิลปินและนักออกแบบไทย ได้งานอาชีพที่ต่อเนื่องยาวนานถึงทศวรรษหรือศตวรรษ  อีกทั้งน้อมนำให้ชมรมศิลปินระดับโลกหันมามองความก้าวหน้าของประเทศไทยในด้านนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรม

ผมเริ่มโครงการนี้หลังจากใช้เวลาครุ่นคิดนานถึง 10 ปีก่อนที่จะเดินหน้าไปตามแผนอย่างเชื่องช้าและมั่นคง   เมื่อปีพุทธศักราช 2554 คณะมหาอุปรากรอเมริกัน “โอเปร่าวิสต้า” ในยูสตัน สหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอ “เตมีย์ใบ้” The Silent Prince ซึ่งเป็นปฐมบทของทศชาติชาดกที่ผมประพันธ์เป็นเรื่องแรก  การแสดงครั้งนั้นประสบความสำเร็จท่วมท้น  ต่อมาผมจึงนำมหาอุปรากรเรื่องนี้มาแสดงที่กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    และได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างชื่นชมจากนักวิจารณ์ทั่วโลก เมื่อปี 2556ผมจัดการแสดงทศชาติอีกหนึ่งเรื่อง  ได้แก่ “พระมหาชนก” ในรูปแบบบัลเล่ต์/โอเปร่า และได้รับคำชมเชยจากสื่อนานาชาติเช่นกัน

ความสำเร็จจากผลงานทั้งสองเรื่อง เป็นแรงบันดาลให้ผมวางแผนโครงการทศชาติ  ในเดือนพฤษภาคมนี้  ท่านจะได้ชม “ภูริทัตนาคราช” บัลเล่ต์/โอเปร่าจากพระชาติที่ 6 ของพระพุทธองค์  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  หลังจากนั้น  จะมีการนำเสนอพระชาติอื่นๆ ในสถานที่แสดงต่างๆ อาทิ ศาลาดนตรีสุริยเทพ ปทุมธานี ฯลฯ จนครบวัฏจักร 10 พระชาติภายในเวลาประมาณ 5 ปี

ปัจจุบันนี้เทศกาลสังคีตศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือ วัฏจักรวากเนอร์ (The Ring Cycle)  ประกอบด้วยมหาอุปรากร 4 เรื่องของวากเนอร์แสดงติดต่อก่อนเป็นเวลา 4 คืนที่เมืองไบรอยธ์ ซึ่งเปรียบเสมือนสถานสักการะว้ากเน่อร์   จึงต้องมีการจองบัตรล่วงหน้านานถึง 10 ปีเพื่อเข้าชม

“ทศชาติ” ของผมเป็นผลงานซึ่งมีสีสันแตกต่างออกไป  เนื่องจากผมได้นำความสัมพันธ์เชิงคีตศิลป์ในทศชาติชาดกมาผสมผสานกับลีลาระบำและกวีนิพนธ์ จึงส่งผลให้ “ทศชาติ” เป็นการแสดงบนเวทีในลักษณะ 4 มิติแห่งศิลปะ  เช่นเดียวกับแผ่นผ้าที่ทอถักด้วยวัสดุหลากหลาย บางเรื่องเป็นมหาอุปรากร  เป็นบัลเล่ต์  บางเรื่องเป็นโอเปร่าผสมบัลเล่ต์  บางเรื่องสั้น  บางเรื่องยาว  แต่ศิลปินและผู้ร่วมงานทั้งหมดในวัฏจักรทศชาติจะมีจำนวนนับพัน  วัฏจักรที่เสร็จสมบูรณ์จะเปิดแสดงใน 5 คืน

บัดนี้ผมได้มาถึงบั้นปลายชีวิตแล้ว  ก่อนตาย  ผมอยากมอบผลงานที่จะยืนยงตลอดกาลเป็นของขวัญให้ประเทศชาติ   ของขวัญของผมจะเป็นน้ำบ่อทรายที่ไม่มีวันเหือดแห้งแห่งวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และชาตินิยม  ตลอดจนส่งผลระยะยาวในด้านงานอาชีพให้ศิลปิน นักร้อง นักดนตรี นักออกแบบ ฯลฯ สืบต่อไปชั่วลูกหลาน

ผมสร้างสรรค์แผนงานนี้เพื่อให้ชาวโลกหันมาจับตามองศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย  ความอลังการเป็นประวัติการณ์ของผลงานจะเป็นจุดสนใจในโลกดนตรี  และบรรทึกไว้ใน Guiness Book  แต่กระนั้นผมก็ยังหวังว่าคุณภาพในด้านศิลปะจะส่งประกายโดดเด่นกว่าแง่มุมอื่นๆ 

การสรรค์สร้างแผนงานอันเป็นอนุสรณ์จำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในระยะเวลา 5 ปี  งบประมาณดังกล่าวอาจไม่มากเท่าการแสดงเพียงเรื่องเดียวที่เมโทรโปลิตัน โอเปร่า นครนิวยอร์ค  แต่เราสามารถผลิตผลงานได้ถึง 10 เรื่อง  หากคิดว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศก็สุดที่จะคุ้ม  เพราะผลตอบแทนนั้นล้ำค่ายิ่งนักและจะคงอยู่ยืนยงชั่วกาลนาน

ดังนั้น  ผมจึงใคร่วิงวอนมายังทุกท่าน  จากเอกชนผู้รักดนตรีถึงบริษัทและหน่วยงานรัฐบาล  ให้สละทุนทรัพย์สนับสนุนการผลิตโครงการระยะยาว 5 ปี   ท่านสามารถสนับสนุนได้เป็นรายปี  เงิยบริจาคของท่านไม่ว่าหลักพันหรือหลักล้าน  จะช่วยให้งานนี้สัมฤทธ์ผลสมดังเจตนารมณ์

ผมเริ่มแผนงานนี้ด้วยมือเปล่า  ผมไม่มีอะไรในมือนอกจากศรัทธาที่ผมมีต่อโครงการ    ศรัทธาที่มีต่อผู้ชม กับความเชื่อมั่นในความเอื้ออารีย์ของผู้สนับสนุน

โปรดร่วมกับผมทำให้วิทัศน์ที่สำคัญยิ่งเป็นรูปธรรม

ด้วยความนับถือ

สมเถา สุจริตกุล

Donate via Paypal